Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna informacja o naborze znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/nabor/85/ogloszenie-id-85-zespol-szkolno-przedszkolny-nr-4-w-ostrodzie-z-siedziba-przy-ul.-tadeusza-kosciuszki-14-dyrektor-etatow-1-etat.html