Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna informacja nt. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 03.09.2019 dostępna jest pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4656/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-z-dnia-03.09.2019.html