Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna informacja znadjuje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4671/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-ostrody-w-obrebie-osiedli-drweckiego-i-mrongowiusza.html