Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna informacja znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4822/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ostrodzie-program-pomocy-zlota-raczka-dla-seniora.html