Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna informacja znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4785/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2020-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-uslugi-opiekuncze.html