Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna informacja znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4815/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-i-dzialalnosci-charytatywnej-zadanie-1-zapewnienie-funkcjonowania-w-2020-r.-dzienniego-domu-senior-w-ostrodzie-zadanie-2-zapewnienie-funkcjonowania-w-2020-r.-klubu-senior-w-ostrodzie.html