Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


 

Szanowni mieszkańcy Ostródy, sympatycy i przyjaciele ORF,

Jak informowaliśmy w ubiegłym roku, Miasto Ostróda otrzymało dofinansowanie unijne na przygotowanie infrastruktury festiwalowej oraz środki na dofinansowanie trzech edycji Ostróda Reggae Festival. Ta wiadomość wzbudziła w Was i w nas wielki pozytywny entuzjazm.

Projekt przewidywał zlokalizowanie festiwalu przy MPEC na autodromie. To wiązało się z koniecznością sfinansowania ze środków własnych wodociągu (milion złotych). Dodatkowe koszty to kanalizacja, ogrodzenie, ponowne utwardzenie terenu itp., a następnie utrzymanie tej infrastruktury przez kolejne pięć lat (3 edycje + kolejne 5 lat).

Postanowiliśmy znaleźć miejsce, które byłoby bliżej, które nie generowałoby takich nakładów i wreszcie takie, które byłoby doskonałą lokalizacją nie tylko dla ORF, ale innych wydarzeń miejskich, takich jak sylwester, lato z radiem, dni Ostródy itp. Kryteria, jakie braliśmy pod uwagę to:

 • dogodna lokalizacja bez konieczności dojazdu środkami komunikacji;
 • dostęp do infrastruktury, czyli prąd, woda, sanitariaty;
 • wielofunkcyjność miejsca: imprezy kulturalne, muzyczne, sportowe, społeczne i inne;
 • wysokość kosztów, jakie Miasto musiałoby ponieść na przygotowanie lub dostosowanie miejsca do nowych potrzeb;
 • perspektywa i pomysły na wykorzystanie miejsca w kolejnych latach.

Rozważaliśmy dwie nowe lokalizacje.

Pierwszą z nich był stadion przy ul. 3-Maja, który posiada zaplecze sanitarne, zabezpieczenia, oświetlenie, infrastrukturę techniczną, dojazdy, monitoring i inne wszelkie udogodnienia. Wówczas pieniądze, zamiast na wodociąg na autodrom, zostałyby przeznaczone na zakup profesjonalnych mat zabezpieczających murawę.

Drugą lokalizacją jest plac przy ul. Pionierskiej – obok targowiska miejskiego. To lokalizacja w centrum miasta, na gruncie należącym do miasta, ze świetnym dojazdem, z podstawową infrastrukturą techniczną. W tej wersji pieniądze, zamiast na wodociąg, zostałyby przeznaczone na prace melioracyjne i utwardzenie terenu. Dodatkowo zaletą tej lokalizacji jest większa dostępność (niezależnie od wydarzeń sportowych, jak w przypadku stadionu), mniejsze koszty obsługi (zabezpieczenie murawy), możliwość wykorzystania miejsca na działalność rekreacyjną itp. Niewątpliwym atutem jest poprawa estetyki tej części miasta, ponieważ obecnie teren ten jest porośnięty dziką roślinnością.

Po tym przydługim wstępie pragniemy Was poinformować na czym dziś stoimy i co udało się wynegocjować z Urzędem Marszałkowskim, który finansuje projekt:

 • finansowanie ORF ze środków dotacji przez trzy kolejne lata: 2020, 2021, 2022
 • 2020: inwestycja w Amfiteatrze w 2020 r.: remont sceny, zakup oświetlenia
 • 2020: realizacja 20-stej edycji ORF w „czerwonych” koszarach oraz w Amfiteatrze
 • 2020-2021: inwestycja na placu przy ul. Pionierskiej – przygotowanie infrastruktury festiwalowej
 • 2021: realizacja 21-stej edycji ORF w docelowym miejscu (ul. Pionierska) oraz w Amfiteatrze
 • 2022: realizacja 22-stej edycji ORF w docelowym miejscu (ul. Pionierska) oraz w Amfiteatrze
 • 2023-2027: zachowanie trwałości projektu, czyli utrzymanie infrastruktury festiwalowej przez pięć lat od dnia płatności końcowej.

Co ważne:

 • Lokalizacja ORF przy ul. Pionierskiej jest efektem wspólnych ustaleń obu stron, tj. Miasta Ostróda oraz organizatora ORF – Positive Music Promotion.
 • Organizator ORF zapewnia, że lokalizacja przy ul. Pionierskiej jest bardzo dobrym docelowym miejscem festiwalu.
 • Miasto Ostróda zyskuje miejsce do organizacji imprez przez cały rok – miejsce o dużej dostępności, wielofunkcyjne. Poprawia się estetyka miasta.

Zapewniamy, że mamy świadomość, iż usytuowanie miejsca imprez w centrum miasta może mieć wpływ na hałas i sprzeciw mieszkańców. Jak zapewniają organizatorzy ORF, ale także innych wydarzeń muzycznych, dzisiejsze nowoczesne nagłośnienie liniowe działa tak, że dźwięk „zawraca” i nie rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. Nowa lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na jakość zamieszkania w okolicy. 

Aktualnie w Urzędzie Miejskim trwają prace nad wprowadzeniem zmian do projektu. Do czasu zatwierdzenia musimy uzbroić się w cierpliwość. Jesteśmy jednak po rozmowach, mamy zielone światło, teraz czas na formalności.

Miasto nie rezygnuje z pomysłu zakupu mat zabezpieczających murawę na stadionie przy ul. 3-go Maja. Inwestycja ta, podobnie jak remont wyłączonych z użytku trybun, zostanie zrealizowana w możliwie szybkim terminie, ponieważ to ważne, by tak świetny obiekt poszerzył swoje funkcje.