Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Wszystkie informacje znajdują się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4887/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-miejskiego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2020.html