Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Inforacje szczegółowe znajdują się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4886/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2020.html