Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Wszystkie informacje oraz szczegóły konkursu ofert znajdują się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4885/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2020.html