Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Urząd Miejski w Ostródzie wdraża narzędzie ułatwiające współpracę z organizacjami pozarządowymi. Będzie nim kompleksowy system informatyczny usprawniający procedury otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miejskiej Ostróda, m.in. ogłaszanie otwartych konkursów ofert, nabór i ocenę ofert, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań, archiwizację i statystyki. W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące obsługi nowego systemu. Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00-18.00 -sala 211 (sala sesyjna) w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

Szczegóły oraz więcej informacji dostępne pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4895/ogloszenie-dla-organizacji-pozarzadowych-spotkanie.html