Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna treść Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4899/postanowienie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.html