Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna treść informacji oraz szczegóły dostępne pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4905/informacja-o-nowych-zadaniach-publicznych.html