Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna informacja na temat raportu z przebiegu konsultacji, projektu programu, konsultacji społecznych w sprawie uchwały oraz wszelkie dokumenty i formularze dostępne pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4822/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ostrodzie-program-pomocy-zlota-raczka-dla-seniora.html