Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że w trosce o bezpieczeństwo pasażerów wprowadza szczególne środki ostrożności w środkach komunikacji zbiorowej.

W związku z wirusem COVID-19 w autobusach wydzielona zostaje specjalna strefa w rejonie kabiny kierowcy. Skutkować to będzie ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z kierowcą, brakiem możliwości wsiadania i wysiadania pasażerów pierwszymi drzwiami pojazdu, a także brakiem możliwości zakupu biletów w autobusie.

Szczególne środki ostrożności wprowadzone zostały z dniem 13.03.2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy szczególne działania w zakresie regularnej dezynfekcji we wszystkich naszych autobusach.