Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Szkolenie obwodowych komisji wyborczych decyzją Komisarza Wyborczego w Elblągu II zostaje odwołane.