Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna informacja oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5219/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2020-1.-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-2.-nauka-edukacja-oswiata-i-wychowanie.html