Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna informacja oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5218/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2020-zadanie-nr-1-tenis-stolowy-zadanie-nr-2-motocross.html