Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego

 

Konsultanci

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

 

Psycholog

 

-

II oraz IV wtorek miesiąca

12.30 – 15.30

 

-

 

Psycholog, terapeuta

 

 

-

I oraz III wtorek miesiąca

15.00- 18.00

 

-

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

 

-

 

-

 

w każdą środę

15.15 – 18.15

 

Prawnik

Rejestracja telefoniczna

 

15.00 – 18.00

 

-

 

-


Punkt konsultacyjny udziela wsparcia:

  1. Osobom doznającym przemocy w rodzinie,

  2. Świadkom przemocy w rodzinie,

  3. Osobom uwikłanym w problem uzależnienia, współuzależnienia i trudnej sytuacji życiowej,

  4. Rodzicom i opiekunom dzieci sprawiających trudności opiekuńczo – wychowawcze,

  5. Przedstawicielom instytucji i służbom zobowiązanym do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
89 642 97 75 lub osobiście w pokoju nr 204, II piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2.