Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 19.06.2020r.

 

I N F O R M A C J A

 

   Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 18.06.2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki - 31/1, o powierzchni 0,0819 ha, księga wieczysta EL1O/00041715/7.

Cena wywoławcza brutto 82.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.

 

Informacja o wyniku przetargu 31-1 Partyzantów negatywny