Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 17 lipca 2020r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 lipca 2020r. do dnia 7 sierpnia 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Działka nr 203/7.

Powierzchnia 1,2833 ha.

Położona w obrębie 4 m. Ostróda, przy ul. Gustawa Gizewiusza.

Księga wieczysta EL1O/00037456/2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe, symbol (PU 8).

Cena nieruchomości brutto: 1.109.000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S7(brak możliwości zjazdu). Działka posiada w swej zasadniczej części regularny, prostokątny kształt. Teren płaski, praktycznie w całości utwardzony prefabrykowanymi płytami betonowymi. Działka jest niezabudowana. Na działce znajdują się nieczynne przyłącza oraz fragmenty nieczynnych instalacji technicznych. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową i telekomunikacyjną. Dojazd do nieruchomości droga asfaltową oraz  wewnętrzną o nawierzchni szutrowej. Na granicy działek 203/7 i 71/2 przebiega naziemna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. W niedalekiej odległości znajdują się głównie obiekty o funkcji usługowej i produkcyjnej - rozdzielnia gazu, zakład produkcyjny „Indyk Mazury”, baza przedsiębiorstwa drogowego oraz kilka mniejszych zakładów usługowych. Ogólny stopień zagospodarowania najbliższego otoczenia określa się jako średni. Odległość od centrum miasta około 1,2 km. Lokalizacja dobra dla funkcji produkcyjno-usługowej.

Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.) - nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, jeżeli chcą skorzystać ze swojego prawa muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Do pobrania:

Wykaz 203-7 Gizewiusza przetarg