Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna treść informacji znajduję się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5448/informacja-dla-organizacji-pozarzadowych-i-podmiotow-uprawnionych-o-mozliwosci-skladania-propozycji-realizacji-zadan-publicznych-w-2021-r..html