Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Pełna treść informacji znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5447/komunikat-dla-organizacji-pozarzadowych-i-podmiotow-uprawnionych-realizujacych-zadania-publiczne-w-2020-r..html