Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 4 września 2020r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 4 września 2020r. do dnia 25 września 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

  1. Działka nr 185/9.
  1. Powierzchnia 492 m2.
  2. Położona w obrębie 10 m. Ostródy przy ul. Hurtowej.
  3. Księga wieczysta EL1O/00015330/3.
  4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe.
  5. Cena nieruchomości 39.000,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23%.
  6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda, na terenie dzielnicy produkcyjno-usługowo-handlowej „Zajezierze”. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi ok. 1,5 km. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się hurtownia okien używanych i zajezdnia autobusów miejskich. W pobliżu znajdują się głownie hurtownie, bazy i składy. W pobliżu przebiega droga ekspresowa S7 Warszawa-Gdańsk. Lokalizacja przeciętna dla funkcji produkcyjno-usługowej Działka posiada regularny, prostokątny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RVI - grunt orny rola klasy VI. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą i zakrzaczona. Teren o zróżnicowanej konfiguracji, w części stanowi skarpę. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w-90 oraz kanalizacji sanitarnej ks 150 i ks 200, na działce znajduje się studnia zbiorcza kanalizacyjna. Sieci nie stanowią części składowej nieruchomości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
  7. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Nr 102, poz. 65, z późn. zm.) - nie dotyczy.

 Uwaga: Działka bez dostępu do drogi publicznej o ograniczonych możliwościach samodzielnego zagospodarowania. Z uwagi na powyższe została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości graniczących z ww. działką, tj. działek położonych w obr. 10 m. Ostróda, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 186/5 przy ul. Grunwaldzkiej 49, nr 183/8 przy ul. Hurtowej 12, nr 185/5 przy ul. Hurtowej 14 oraz nr 206 przy ul. Hurtowej 16.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenia pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Do pobrania:

Wykaz 185-9 ustny ograniczny Hurtowa