Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Rada Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się 12 stycznia 2016r. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Plebiscytowej 50.Tematem spotkania będzie:

  1. Informacja o utrudnieniach komunikacyjnych dla mieszkańców w związku z przebudową trasy S-7 w 2016 roku.

  2. Działania na rzecz modernizacji ul. Plebiscytowej.

  3. Sprawy różne.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 3 samorządów

  • Starosta, Burmistrz i Wójt, radni oraz kierownictwo Budimexu i GDDKiA.

Ze względu na ważność spraw liczymy na Państwa obecność.

                        Przewodniczący Rady Osiedla Plebiscytowego

                                                   Anna Monist