Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie funkcjonuje PUNKT UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH.

 

Porad udzielają prawnicy z Ośrodków Poradnictwa Prawnego
i Obywatelskiego w województwie warmińsko – mazurskim.

Dostęp do pomocy prawnej jest problemem dla mieszkańców Ostródy, szczególnie ze względu na znaczne koszty. Dlatego też funkcjonowanie takiego punktu z pewnością jest w naszym mieście niezwykle potrzebne.

Poradę może uzyskać każdy dorosły mieszkaniec potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Poradnictwo obejmuje udzielenie pomocy prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, ze wskazaniem wynikających z niego praw i obowiązków oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia.

Porady świadczone są w zakresie przepisów prawa:

- cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego,

- karnego,

- administracyjnego,

- prawa pracy,

- prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,

- prawa spółdzielczego,

- gospodarczego publicznego i prywatnego,

- przepisów dotyczących osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,

- świadczeń socjalnych, z ubezpieczenia społecznego,

- imigracji/repatriacji,

- praw obywatelskich,

- praw konsumenckich,

- stosunków międzyludzkich i sąsiedzkich.

 

Spotkania odbywają się w Urzędzie Miejskim, w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego. Każdy potrzebujący i zainteresowany poradą prawną może umówić się na indywidualne, bezpłatne spotkanie z prawnikiem.

 

Na najbliższe spotkania zapraszamy w dniach 15 i 30 czerwca 2015 r., w godz. 9.00 – 14.00. Zapisy przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, pod nr telefonu 642 94 50, w godz. 7.30-15.30.