Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

P O S T A N O W I E N I E


PRZEWODNICZACEGO

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

 

O ZARZĄDZENIU WYBORÓW

DO RADY OSIEDLA PLEBISCYTOWEGO

       Zgodnie z Regulaminem Wyborów do Samorządu Osiedla, stanowiący załącznik Nr 2 do Statutu Osiedla Plebiscytowego, Rozdział II, § 5, ust. 1 przyjęty Uchwałą Nr XXXI/238/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej i nadania Statutu jednostki pomocniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004r. Nr. 178, poz. 2237),                    

Zarządzam Wybory do Rady Osiedla Plebiscytowego.

 

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ BERA

      

O zasadach przeprowadzenia wyborów oraz szczegółach kalendarza wyborczego Mieszkańcy Osiedla zostaną poinformowani odrębnym ogłoszeniem.