Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostródy informuje, że w dniu 22.12.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ostródzie przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 29/14, o powierzchni 3.931 m2, księga wieczysta EL1O/00049521/6.

Do przetargu przystąpiły i zostały dopuszczone 2 osoby.

Złożone zostały 2 oferty.

Nabywcą ww. nieruchomości zostało ustalone Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie.

Cena wywoławcza 1.230.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu 2.890.500,00 zł.

Po udzieleniu 50 % bonifikaty zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 518, z późn. zm.)