Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostródy informuje, że w dniu 18.12.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 154/62, o powierzchni 477 m2, oraz 154/64, o powierzchni 605 m2, księga wieczysta EL1O/00040417/1.

Do przetargu przystąpiła i została dopuszczona 1 osoba.

Złożona została 1 oferta.

Nabywcą ww. nieruchomości została ustalona „Jota Group” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Cena wywoławcza 177.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu 177.001,00 zł.