Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Konsultacje Społeczne

Partnerstwo gmin Miasta Ostróda, Miasta Iława, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Gminy Ostróda, Gminy Iława oraz Powiatu Ostródzkiego przystąpiło do opracowania „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”, która da podstawę dla funkcjonowania Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wytyczy kierunki wspólnych działań.

Burmistrz Ostródy

Czesław Najmowicz

zaprasza na konsultacje społeczne w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konsultacje społeczne będą dotyczyły następujących tematów:

 

  1. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska

Ostróda – 28.10.2014 r. godz. 1600, Amfiteatr – sala kameralna

  1. Przedsiębiorczość i gospodarka, turystyka, sport i rekreacja.

Ostróda – 28.10.2014 r. godz. 1800, Amfiteatr – sala kameralna

  1. Sfera społeczna (oświata, kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna)

Ostróda – 29.10.2014 r. godz. 1600, Amfiteatr – sala kameralna

 

 

Zadecyduj o kierunku rozwoju swojego miasta i gminy.