Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ostróda, dnia 28 sierpnia 2014r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z późn.zm.), Burmistrz Miasta Ostródy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 sierpnia 2014r. do dnia 18 września 2014r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

  1. Działka nr 36/3.

  1. Powierzchnia 537 m2.

  2. Położona w obrębie 11 m. Ostródy przy ul. Plebiscytowej.

  3. Księga wieczysta EL1O/00039702/6.

  4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe.

  5. Wartość nieruchomości – 44.300,00 zł.

  6. Cena nieruchomości po udzieleniu 90% bonifikaty - 5.448,90, w tym 23% podatek VAT 1.018,90 zł.

  7. Opis działki: działka położona pomiędzy kościołem a kompleksem szkoły podstawowej, ogrodzona od strony szkoły. Ukształtowanie terenu bardzo korzystne-teren płaski, kształt prostokąta o wydłużonych bokach i słabych warunkach inwestycyjnych. Działka nieuzbrojona, posiada możliwość podłączenia w następujące uzbrojenie techniczne: wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.

  8. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z późn.zm.), ) - nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Faustyny Kowalskiej w Ostródzie, na cele działalności sakralnej.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.