Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5
KARTA DUŻEJ RODZINY
INFORMACJA DLA PARTNERÓW
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
(Dz. U. poz. 755, z późn. zm.) – Karta Dużej Rodziny, informuję o możliwości przystąpienia do programu partnerów.
Partnerzy programu będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, m. in. poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary lub świadczone przez nich usługi. Przystąpienie do programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych partnera.
Podmioty, które przystąpią do programu – i w których przyznane zostaną rodzinom wielodzietnym uprawnienia – będą mogły posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin;
  • Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami;
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji;
  • uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek dostępna jest – i na bieżąco aktualizowana – na stronie: www.rodzina.gov.pl
Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.
W przypadku pytań i wątpliwości, informacji udziela Pani Wioletta Reszka – pracownik Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Tel. 89 52 32 516, pok. 135A (w godz. 7.30 – 15.30), e – mail: wioletta.reszka@uw.olsztyn.pl
Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowe Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.uw.olsztyn.pl / w zakładce Polityka Społeczna.
BURMISTRZ MIASTA
       /-/ Czesław Najmowicz