Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5
Burmistrz Miasta Ostródy
Informuje,
 
że w dniu 8 października 2013 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w godz. 9.00-15.00
będzie działał punkt bezpłatnych porad prawnych.
 
Porad udzielać będą prawnicy zrzeszeni w Ośrodkach poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim.
 
Pomoc prawna realizowana bezpłatnie, kierowana będzie do wszystkich mieszkańców potrzebujących wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 
W kolejnych miesiącach spotkania z prawnikami w Urzędzie Miejskim
odbywać się będą dwa razy w miesiącu.
 
Zapisy prowadzi Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel.89 642 94 50.
Osobą do kontaktu jest Sekretarz Miasta Dariusz Struk.
8 października 2013