Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostródy


Informuje,


że w dniach 18 i 25 czerwca 2013

w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

w godz. 9.00-14.00

 


będzie działał PUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH.

 


Porad udzielać będą prawnicy zrzeszeni w Ośrodkach Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

w województwie warmińsko-mazurskim.

 


Pomoc prawna realizowana bezpłatnie, kierowana będzie do wszystkich mieszkańców potrzebujących wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 


W kolejnych miesiącach spotkania z prawnikami w Urzędzie Miejskim

odbywać się będą dwa razy w miesiącu.

 


Zapisy prowadzi Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel.89 642 94 50.

Osobą do kontaktu jest Sekretarz Miasta Dariusz Struk.