Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostródy


Informuje,

że w dniu 21 maja 2013 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w godz. 9.00-14.00

będzie działał punkt bezpłatnych porad prawnych.


Porad udzielać będą prawnicy zrzeszeni w Ośrodkach poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Pomoc prawna realizowana bezpłatnie, kierowana będzie do wszystkich mieszkańców potrzebujących wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.


W kolejnych miesiącach spotkania z prawnikami w Urzędzie Miejskim

odbywać się będą dwa razy w miesiącu.


Zapisy prowadzi Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel.89 642 94 50.

Osobą do kontaktu jest Sekretarz Miasta Dariusz Struk.