Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

15 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie dotyczące aktualnych spraw związanych z turystyką miejską. W posiedzeniu brali udział członkowie Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek,   Julian Pawłowski - Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie, oraz Marek Jankowski - Dyrektor ostródzkiego Muzeum. Gospodarzami dyskusji, reprezentującymi Burmistrza Czesława Najmowicza, byli p. Dariusz Struk - Sekretarz Miasta, oraz p. Artur Munje - Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji i Turystyki.


Podczas wspólnych obrad rozmawiano o strategii mającej na celu wzbogacić ofertę turystyczną Ostródy, oraz rozszerzeniu  dotychczasowej współpracy między miastem Ostróda a przewodnikami zrzeszonymi w ZSPTiPW. Ustalono, iż miasto powróci do idei organizacji biesiad rycerskich na ostródzkim zamku. Według wszystkich uczestników spotkania, biesiady rycerskie będą doskonałą odpowiedzią na potrzeby turystów oraz mieszkańców. Dodatkowym atutem tego rodzaju imprez będzie wydłużenie sezonu turystycznego w Ostródzie, co powinno przełożyć się na liczbę odwiedzających nasze miasto. Robocza koncepcja zakłada 2 lub 3 takie biesiady w trakcie sezonu, których ostateczne terminy i kształt mają zostać uzgodnione w toku prac osób i jednostek bezpośrednio w nie zaangażowanych. Dyskusja objęła również zagadnienia związane z koncepcją wspólnego biletu wstępu do kilku przybytków kultury. Pomysł ten wskazany został jako próba zwiększenia zainteresowania i frekwencji odwiedzanych przez turystów miejsc w Ostródzie. Nowością, która niesie za sobą ogromne nadzieje, jest stworzenie- w ramach oferty turystycznej- gry miejskiej. Gra taka skierowana byłaby bezpośrednio do gości odwiedzających Ostródę. Zalety takiej gry doceniają turyści na całym świecie, w tym również w kilku miastach w Polsce. Podnosi ona zdecydowanie atrakcyjność oferty turystycznej oraz pobudza do aktywnego wypoczynku. Główną ideą takiej gry jest interaktywne zwiedzanie miasta poprzez zabawę i integrację. Koncepcja gry będzie szczegółowo omawiana na kolejnych spotkaniach, a jej wdrożenie jest możliwe jeszcze w tym sezonie turystycznym.  Ostatnim wnioskiem uczestników spotkania była kwestia czystości rzek i trawników. Zwrócono uwagę, że jest to niezwykle ważny problem w kontekście odwiedzających Ostródę turystów, który miasto zobowiązało się sukcesywnie rozwiązywać w ramach swoich kompetencji i możliwości.


Spotkanie pozwoliło osiągnąć wspólne zdanie co do wszystkich omawianych spraw, dzięki czemu dalsza współpraca w zakresie ich wdrażania napawa optymistycznie. O toku prac związanych ze zmianami, oraz ostatecznym ich kształcie miasto Ostróda będzie informować na bieżąco.