Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

   Zapraszamy Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) na wykonanie:


- budowa oświetlenia parkowego (plac zabaw przy. ul. Mickiewicza) zgodnie z projektem opracowanym przez MM WŁAS Pomiary, Projektowanie i Nadzór Ostróda.

 


Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2017 do godz 12:00.
Pozostałe informacje są zawarte w załączonych plikach.

SKMBT_C45417082413380

SKMBT_C45417082410280