Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W załączeniu wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 m. Ostródy przy ul. Józefa Sowińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 74/9.

 

Informacja_o_wyniku_ przetargu_z dnia_12.10.2107 _r._Sowinskiego