Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. nr 2147, z późn.zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 8 grudnia 2017r. do dnia 29 grudnia 2017r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Wykaz nieruchomości.pdf