Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2019 zadania publicznego pt. "Organizacja spotkań z Żołnierzami Armii Krajowej w Ostródzie, promocja Miasta Ostródy z upowszechnianiem wiedzy"

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2019 zadania publicznego pt. Organizacja spotkań z Żołnierzami Armii Krajowej w Ostródzie, promocja Miasta Ostródy z upowszechnianiem wiedzy

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2019: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska

Pełna informacja na temat konkursu znajduję się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4534/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2019-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-edukacja-ekologiczna-dzialania-na-rzecz-ekologii-i-ochrony-srodowiska.html

czytaj więcej