Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2019 (ogłoszony 15.5.2019 r)

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4460/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019-ogloszony-15.5.2019-r.html

czytaj więcej

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2019.

Wszystkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4455/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-programu-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019..html

czytaj więcej