Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej na 2019 rok

Na stronie https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4200/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-i-dzialalnosci-charytatywnej-na-2019-rok.html znajduje się ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności...

czytaj więcej