Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie,przeznaczonych do oddania w najem działki 363/5 położona w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A, na której w części budynku zlokalizowany jest basen

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie,przeznaczonych do oddania w najem działki 363/5 położona w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A, na której w części budynku zlokalizowany jest basen

czytaj więcej