Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Zarządzenie Nr 436/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych polacówek szkolnych na rok 2018/2019.

Zarządzenie Nr 436/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych,...

czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: Prowadzenie w latach 2018-2020 jadłodajni i noclegowni w Ostródzie, Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ostródzie, Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Ostródzie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: Prowadzenie w latach 2018-2020 jadłodajni i noclegowni w Ostródzie, Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ostródzie, Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Ostródzie

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalnosci charytatywnej: Zadanie Nr 1 prowadzenie w latach 2018-2020 jadłodajni i noclegowni w Ostródzie, Zadanie Nr 2 zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalnosci charytatywnej: Zadanie Nr 1 prowadzenie w latach 2018-2020 jadłodajni i noclegowni w Ostródzie, Zadanie Nr 2 zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ostródzie, Zadanie Nr 3 Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w...

czytaj więcej