Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017: Prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży- piłka ręczna.

Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2017: Prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży- piłka ręczna.

czytaj więcej

Informacja - wynik pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudownej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 129/44 wraz z udziałem 1/2 części niezabudowanej działki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 129/42 oraz udziałem 1/4 czę

Informacja - wynik pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudownej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 129/44 wraz z udziałem 1/2 części niezabudowanej działki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 129/42 oraz udziałem 1/4 części niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr...

czytaj więcej