Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Spichrzowej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrz

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Spichrzowej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele obsługi turystyki, oznaczonej w...

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku

czytaj więcej