Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 pt. „XIV Miejskie Dni Rodziny w Ostródzie” zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii :- jako promocja zdrowego stylu życia i

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 pt. „XIV Miejskie Dni Rodziny w Ostródzie” zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii :- jako promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwstawnych do ryzykownych zachowań

czytaj więcej