Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda

Szczegóły pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/akty/2985/zarzadzenie-nr-57-2020-burmistrza-miasta-ostroda-z-dnia-25-marca-2020-r.-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-35-2020-burmistrza-miasta-ostroda-z-dnia-24-lutego-2020-r.-w-sprawie-przeprowadzenia-wyborow-do-mlodziezowej-rady-miasta-ostroda.html

czytaj więcej