Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert dostępne są pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4935/wyniki-otwartego-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-miejskiego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2020.html

czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie - Program Pomocy „Złota Rączka dla Seniora”

Pełna informacja na temat raportu z przebiegu konsultacji, projektu programu, konsultacji społecznych w sprawie uchwały oraz wszelkie dokumenty i formularze dostępne pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4822/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ostrodzie-program-pomocy-zlota-raczka-dla-seniora.html

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4887/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-miejskiego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2020.html

czytaj więcej