Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 pt. „XIV Miejskie Dni Rodziny w Ostródzie” zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii :- jako promocja zdrowego stylu życia i

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 pt. „XIV Miejskie Dni Rodziny w Ostródzie” zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii :- jako promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwstawnych do ryzykownych zachowań

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 436/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych polacówek szkolnych na rok 2018/2019.

Zarządzenie Nr 436/2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych,...

czytaj więcej