Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie,przeznaczonych do oddania w najem działki 363/5 położona w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A, na której w części budynku zlokalizowany jest basen

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w Ostródzie,przeznaczonych do oddania w najem działki 363/5 położona w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A, na której w części budynku zlokalizowany jest basen

czytaj więcej

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2018 zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. Mazurscy Puzoniści – „Drogi do Niepodległej w pieśni i piosence”

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2018 zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. Mazurscy Puzoniści – „Drogi do Niepodległej w pieśni i piosence”

czytaj więcej

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 pt. „XIV Miejskie Dni Rodziny w Ostródzie” zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii :- jako promocja zdrowego stylu życia i

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2018 pt. „XIV Miejskie Dni Rodziny w Ostródzie” zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii :- jako promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwstawnych do ryzykownych zachowań

czytaj więcej