Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Pełna informacja znajduje się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4700/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-programu-przeciwdzialania-narkomanii.html

czytaj więcej

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2019 zadania publicznego pt. Rewitalizacja zabytkowej łodzi kanu znalezionej na terenie Ostródy oraz wyeksponowanie jej w celu promocji miasta Ostróda

Pełna informacja znajduje się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4686/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-zlozonej-oferty-realizacji-w-roku-budzetowym-2019-zadania-publicznego-pt.-rewitalizacja-zabytkowej-lodzi-kanu-znalezionej-na-terenie-ostrody-oraz-wyeksponowanie-jej-w-celu-promocji-miasta-ostroda.html

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2019

Pełna informacja znajduje się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4679/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-programu-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019.html

czytaj więcej